*** Archívum *** Tele-Maus Nonprofit Consulting (c) 2010 - 2019


Tele-Maus Nonprofit Consulting
ArchívumAz Alperes munkavállalót közel egymillió forintra perli a Felperes nemzetközi szállítmányozó hazai entitása, munkaviszony idő előtti felbontásából fakadó kár megtérítése képzési szerződésre alapítva. A képzési szerződés semmisségét a jóerkölcsbe ütközésre hivatkozva (tartalma és kizsarolt jellege miatt) a Zala Megyei Munkaügyi Bíróság elsőfokon, a vesztes Felperes munkáltató fellebbezése alapján jogerősen a Zala Megyei Törvényszék ugyancsak megállapította és a Felperes kereseteit és anyagi követeléseit teljes mértékben elutasította.

Az Alperes munkaszerződés megkötésére jelentkezett a Felperesi nemzetközi fuvarozónál. A nemzetközi cég egyértelművé tette, hogy csak akkor alkalmazza az Alperes munkavállalót, amennyiben az aláír egy "biankó" képzési megállapodást, amely előre meg nem határozott időponttól kettő éven át a munkavállalói felmondás esetére közel egymillió forint "képzési hozzájárulás" megtérítését kötötte ki.
A felmondást a valóságban a munkáltató kezdeményezte, de a munkavállaló érdekkörén kívüli okból, azonban a jognyilatkozatok szintjén közös megegyezéssel szüntette meg a két fél a munkaviszonyt egy nyolc hónappal a munkaviszony kezdete után.
A felmondás aláírását a munkáltató Felperes G.I. Kft. ahhoz kötötte, hogy R.Z. alperes munkavállaló - ugyancsak biankó jellegű - készfizető tartozáselismerő nyilatkozatot tegyen a korábban kizsarolt "képzési megállapodásban" kikötött összegekről.
Az Alperes a munkáltató felszólításaira nem fizetett, ezért az utóbbi pert indított a munkavállaló ellen.

Az Alperest segítve - a bíróság elé tárt összes nyilatkozatát a per során díjmentesen megfogalmazva - a közel másfél évvel később megtartott első olyan tárgyalási napon, ahol az Alperes is megjelent (Budapest - Zalaegerszeg - Budapest útiköltség!), első fokon a munkáltató Felperes a pert elvesztette.

Ahogy azt a bíróság helyesen megállapította, túl azon, hogy a Felperes ún. "képzési megállapodása" a körülményekben és a szövegezésében is kifejezetten jogszabálysértő és a jóerkölcsbe ütköző volt, a kikötött összeg nem volt más, mint az Alperes munkavállaló részére a tényleges munkaviszony alatt megfizetett bruttó (!) munkabér és bruttó napidíj. Amint ezt a bíróság is, helyesen, kimondta: már megfizetet munkabért - a tévedés, ill. jogosulatlanul felvett munkabér esetét kivéve - visszakövetelni nem lehet. (Megjegyzésem: a Felperes még akkor is elkésetten követelte a bíróságon a megfizetett munkabér visszakövetelését, ha a jogalapja egyébként esetleg megállt volna.)

A Felperes ezután fellebbezést nyújtott be.
A másodfokú eljárás során - ahol az Alperes a tanácsaim szerint már meg nem jelent - a Felperes G.I.Kft. és jogi képviselője a Törvényszék három tagú tanácsa kifejezett, jegyzőkönyvben is felvezetett utasítása és eligazítása ellenére sem bizonyította a Munka törvénykönyve szerint a semmis megállapodás alapján felmerült bizonyítási lehetősége (itt már: kötelezettsége) ellenére sem a tényleges kárait. Gyakorlatilag a fellebbező fél Felperes jogi képviselője előadta az elsőfokú kereseti kérelmét, megismételve, miszerint a G.I.Kft. kárai a képzési megállapodásban kikötött összegek.

Ennek az álláspontom szerint amúgy minősíthetetlen - joggal visszaélő - fellebbező jogi képviselői, ill. Felperesi magatartásnak a közvetlen következménye volt az Alperes munkavállaló által másodfokon is megnyert munkaügyi per.

Természetesen az Alperes pernyertességéhez az általam megfogalmazott Alperesi beadványok is hozzájárultak.

Adatok

A per kezdete:
2013 novembere

A pernyertesség elsőfokon:
2014. május 13.
Ügyszám:
1.M.276/2013

A pernyertesség másodfokon:
2015 novembere
Ügyszám:
3.Mf.20.888/2014

[2016.01.02. - a szöveg javítva: 2018.06.13.]A BKV Zrt. "Metró" bérletellenőrei minősíthetetlen munkakörülményei

A budapesti "Metró" és főként az éjszakai járatok bérletellenőrei (egyúttal szerencsétlenek még biztonsági embereknek is számítanak) minősíthetetlen munkakörülményeik mellett történő alkalmazása, a közbeékelt vállalkozók szerződései.
Az ügyben 2010-hez képest 2012 tavaszán a munkaügyi és munkavédelmi hatóságok a bejelentésem hatására, külön-külön érdemi vizsgálattal, lezárták az eljárásokat. Gyakorlatilag egyetlen munkavállaló sem mert a hatóságoknak érdemben beszámolni a nekem (mint utasnak) személyesen előadottakról. A vizsgálatok szerint a szociális helyiségek és a munkaidő kiosztás javult. Én ebből csak annyit hiszek el, hogy 23:00 után már valóban nem kell a Metró bejáratoknál dolgozniuk. Meglátásom szerint azonban az éjszakai járatok körében a mai napig erősen dehonesztáló a munkavégzés körülménye.
[Frissítve 2011.08.02.]
[ 2019.06.03. ]